Bo mạch nạp Grapetech AVR ISP MKII

Sale!

Bo mạch nạp Grapetech AVR ISP MKII


Danh mục:

300,000 VNĐ 200,000 VNĐ

Mạch AVR Programmer là một mạch nạp có các chức năng của mạch AVR ISP MKII.

Support

Mô tả

Bo mạch nạp Graptech AVR này là mạch nạp có các chức năng của mạch AVR ISP MKII. Mạch có khả năng nạp các chip sử dụng:

– Giao thức ISP (ATMega8, 168, 328, 32…)

– TPI (ATTiny10, 4, 5 6…)

– PDI (ATXMega128A1…).

Mạch được phần mềm Atmel Studio nhận diện như mạch nạp chính hãng.

Đặc tính chính:

– Nguồn cung cấp; 5V (USB)

– Ngõ ra thiết bị: 5V (500mA), 3.3V (300mA)

– Ngõ ra 10 chân để nạp mạch vi điều khiển AVR